KIEROWNIK SKLEPU – Działdowo

Miejsce pracy: Działdowo ul. Leśna 11D sklep sieci “PRIM”

Opis zadań:
Osoba zatrudniona na stanowisku Kierownik Sklepu, odpowiedzialna będzie m.in. za: zapewnienie funkcjonowania sklepu zgodnie z obowiązującymi standardami firmowymi, organizowanie i nadzorowanie pracy personelu sklepu oraz reprezentowanie firmy wobec klientów.
Wymagania:
• Doświadczenie w sprzedaży oraz obsłudze klienta, • Mile widziane doświadczenie w organizowaniu pracy zespołu, • ​Ponadprzeciętna motywacja do pracy, • Wysoka kultura osobista, • Umiejętność komunikacji z pracownikami oraz centralą firmy, • Gotowość do pracy fizycznej, • Sumienność i odpowiedzialność, •
Oferujemy:
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji, • Umowę o pracę, stabilność zatrudnienia, • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, • Pakiet dodatkowego ubezpieczenia na życie
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z aktualnym zdjęciem oraz listem motywacyjnym na adres: praca@primmarket.pl W tytule wiadomości prosimy dopisać nazwę stanowiska i miejscowość. Prosimy o dołączenie do CV zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: “Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest SPS Handel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. ……………………………………….. (data i podpis kandydata do pracy) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPS Handel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, tel. 29 760 00 30, fax: 29 760 99 45, e-mail: sekretariat@spshandel.pl, praca@spshandel.pl; 2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod w/w adresem administratora oraz adresem e-mail: inspektor@spshandel.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody; 4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach; 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy praca@spshandel.pl, inspektor@spshandel.pl; 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.”
Zamknij