Interesuje Cię praca w PRIM? 

Sprawdź aktualne oferty pracy, wypełnij CV online i wyślij do nas.

AKTUALNE OFERTY PRACY

stanowiskoregionmiejscowość
   
KASJER SPRZEDAWCAMAZOWIECKIEMAKÓW Ricovera
KASJER SPRZEDAWCAMAZOWIECKIEMAKÓW 1 maja
KASJER SPRZEDAWCAWARMIŃSKO – MAZURSKIELUBAWA
KASJER SPRZEDAWCAPODLASKIEŁOMŻA
KASJER SPRZEDAWCAMAZOWIECKIEDĄBRÓWKA
KIEROWNIK SKLEPUMAZOWIECKIEWARSZAWA
ZASTĘPCA KIEROWNIKA SKLEPUMAZOWIECKIEWARSZAWA
KASJER SPRZEDAWCAWARMIŃSKO – MAZURSKIESĘPOPOL
KASJER SPRZEDAWCAMAZOWIECKIEZĄBKI
KASJER SPRZEDAWCAPODLASKIEJEDWABNE
KASJER SPRZEDAWCAPODLASKIENOWOGRÓD
KASJER SPRZEDAWCAMAZOWIECKIEWARSZAWA
PRACOWNIK STOISKA MIĘSO-WĘDLINYMAZOWIECKIE 
KASJER SPRZEDAWCAWARMIŃSKO – MAZURSKIEIŁOWO
KASJER SPRZEDAWCAWARMIŃSKO – MAZURSKIEDZIAŁDOWO
ZASTĘPCA KIEROWNIKA SKLEPUWARMIŃSKO – MAZURSKIEWIELBARK

WYŚLIJ NAM SWOJE CV

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Stonowisko

Miejscowość

Treść wiadomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest SPS Handel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPS Handel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, tel. 29 760 00 30, fax: 29 760 99 45, e-mail: sekretariat@spshandel.pl, praca@spshandel.pl;
2) Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod w/w adresem Spółki oraz adresem e-mail: inspektor@spshandel.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy praca@spshandel.pl, inspektor@spshandel.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;"]

Załącznik

Zamknij